Hopp til innhold

Fagstoff

Alkoholreklame på fjernsyn

I Norge har vi hatt forbud mot alkoholreklame siden 1975. Da EØS-avtalen med EU om fri flyt av varer og tjenester ble inngått på 90-tallet, fikk Norge lov til å reservere oss mot alkoholreklame i mediene. Men forbudet gjelder ikke TV-kanaler som sender fra utlandet.

Da EU innførte et nytt TV-direktiv, krevde de at Norge skulle tillate reklame for øl, vin og brennevin på lik linje med andre EU-land. I 2011 gikk derfor debatten høyt om Norge skulle rette seg etter EUs TV-direktiv, slik innslaget fra Dagsrevyen dette året viser.

Mediepolitisk nøtt

Kristelig folkeparti er det partiet som tradisjonelt har kjempet hardest for forbud mot alkoholreklame. Men høsten 2015 inngikk de borgerlige partiene et forlik med Solberg-regjeringen som medførte visse oppmykninger av regelverket. I Helsedirektoratets tolking av forskriftene heter det nå:

En viktig forutsetning for at de aktuelle bransjeaktørene skal kunne informere om sine produkter, er at informasjonen kun gis i kommunikasjonskanaler som oppsøkes av forbruker, som for eksempel en leverandørs hjemmeside.

En annen forutsetning er at opplysningene må være nøkterne, faktabaserte og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for at forbrukerne skal få informasjon om produktenes egenskaper.

Norge kan fortsatt nekte TV-selskaper som sender fra Norge, å reklamere for alkohol. Men uansett vil det være mulig å reklamere for alkohol for TV-selskaper som sender fra utlandet, slik for eksempel TV3 gjør. Den britiske regjeringen ønsker ikke å hindre britiske TV-selskaper i å reklamere for denne typen varer. For politikerne kan det være vanskelig å forskjellsbehandle TV-selskaper som konkurrer om de samme reklamekronene.

Reklameplakat for øl fra 1930-årene. Denne typen reklame har vært forbudt siden 1. april 1975. Bilde.

Tenk over

  • Hva mener du? Er det skadelig med reklame for alkohol på fjernsyn?
  • Er det riktig å tillate alkoholreklame i TV3, men nekte konkurrenten TV 2 å gjøre det samme?
  • Reklameplakaten er fra 30-tallet. Tror du denne plakatene hadde blitt godkjent ut fra det regelverket som gjelder nå?
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 04.03.2017

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter