Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Medieproduksjon

Medieproduksjon handler om planlegging, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av digitale verktøy og programvare.

Læringsressurser

Medieproduksjon

LydproduksjonTTilleggsemne

I dette emnet får du en innføring i ulike lydtyper, lydopptak, lydredigering, fortelleteknikk og stemmebruk. Du får også trening i å gjennomføre en kort radiosending.

Læringsressurser

Lydproduksjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter