Hopp til innhold

Veiledning

Typesvar – skriftlig eksamen MIK 2

Mange elever og lærere etterspør eksempler på hvordan en skriftlig eksamensbesvarelse i MIK 2 kan se ut.

Eksamen. Fotografi.

Typesvar er ikke en fasit

Faglærer Alf Jansen ved Voss gymnas laget, på oppfordring fra elevene i MIK 2-gruppa 2012–2013, et eksempel på en tenkt eksamensoppgave og et typesvar. Besvarelsen tar utgangspunkt i en kommentar i Aftenposten: Hvem eier sannheten?

Se: Typesvar MIK 2

Filer

Det er flere måter å besvare en eksamensoppgave på. Et typesvar er derfor ikke en fasit for hvordan en slik oppgave skal besvares. Typesvaret er heller ikke feilfritt. Diskuter besvarelsen nedenfor i klassen, og kom med forslag til hvordan den kan bli bedre. Hvilken karakter synes du denne besvarelsen bør få?

Alf Jansen har også laget en tipsliste som du kan ha stor nytte av :

Metodikk ved førebuing og oppgåveskriving

Filer

Sist oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Alf Jansen og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen