Hopp til innhold

Veiledning

Forberedelsesdagen før skriftlig eksamen i MIK 2

Les tekstheftet som du får utlevert på forberedelsesdagen nøye. Klargjør begrepene og formuler problemstillinger. Samarbeid om å finne relevant informasjon i bøker og på nett. Velg hjelpemidler som du vil bruke på eksamensdagen.

elever som forbereder seg

Tekstheftet

På forberedelsesdagen får du utlevert et hefte med ett eller flere temaer. Heftet kan inneholde ulike tekster, illustrasjoner, kildehenvisninger, artikler og bilder. Det er ment som en ressurs til hva eksamensoppgavene vil komme til handle om, men avslører ikke hvordan eksamensoppgavene vil se ut.

Velg hjelpemidler

På forberedelsesdagen har du tilgang til alle hjelpemidler.. Det er lett å tenke at jo mer informasjon du samler, jo bedre blir eksamensbesvarelsen din. Men slik er det nødvendigvis ikke. Utfordringen ligger i å finne kvalitetssikret og relevant informasjon.

Vær kritisk når du velger kilder på nett. Finn ut hvem som er avsender og hvorfor nettsiden er etablert. Bruk alltid mer enn én kilde. Bruk gjerne nøkkelordet TONE i vurderingen av det du finner. TONE står for troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet

Jobb gjerne i grupper, og del arbeidet mellom dere. Da går det fortere. Ta utgangspunkt i noen sentrale læremidler som er tilpasset den aldersgruppen dere tilhører. Det kan være en eller flere lærebøker eller digitale læreverk.

Sjekk deretter om skolebiblioteket har bøker som handler spesielt om det emnet dere har fått tildelt. Samtidig kan noen ha jobben med å finne faglige artikler eller videoer på Internett.

NDLA MIK som hjelpemiddel

I MIK-faget på ndla.no finner du mye nyttig stoff som du kan bruke på eksamen. Bruk navigasjonssystemet til å skaffe deg oversikt over relevante ressurser. Les gjennom det stoffet du mener er relevant, og velg ut det som kan være aktuelt å bruke på eksamensdagen.

Eksempel: eksamen høsten 2010

Høsten 2010 var temaet som elevene fikk utdelt i forberedelsesdelen, "Medier mellom ulike kulturer". I forberedelsesheftet ble det oppgitt hvilke kompetansemål man burde sette seg inn i i forkant:

  • sør–nord-problematikken i det internasjonale mediebildet
  • nyhets- og kulturformidling i det internasjonale mediebildet
  • kulturbegrepet
  • medienes uttrykksformer med vekt på planlegging av egen produksjon

Slik forbereder du deg

Hvordan kan du forberede deg på oppgaver innenfor dette temaområdet? Først og fremst leser du gjennom heftet du har fått utlevert. Trolig inneholder dette noen pekepinner på hvilke problemstillinger eksamensoppgavene kan komme til å dreie seg om.

I emneområdet Ut i verden på ndla.no finner du flere artikler og oppgaver om medieutvikling i nord–sør-perspektiv og om nyhets- og kulturformidling i det internasjonale mediebildet. Under emnet Medietekster og medieanalyse finner du mye stoff om uttrykksformer i ulike medier. Under emnet Medieproduksjon finner du mange tips til produksjonsplanlegging.

Tenk nøye gjennom hvordan du kan vise sensor at du behersker kompetansemålene. Start gjerne med å klargjøre de begrepene som brukes i forberedelsesheftet.

  • Hva menes med "nord–sør-problematikk"?
  • Hva menes med "det internasjonale mediebildet"?
  • Hva betyr "medienes uttrykksformer"?

Det er ikke viktig å huske alt du leser og hører. Skriv heller ned noen aktuelle problemstillinger knyttet til disse temaene. Faktainformasjon kan du jo ta med deg som et hjelpemiddel på eksamensdagen.

Gutt foran tavle med tankekart. Foto.

Et tankekart er et fint verktøy i denne prosessen. Formuler en problemstilling. Noter deretter stikkord etter hvert som du finner informasjon som du mener er relevant for denne problemstillingen. Marker sammenhenger mellom de ulike tanketrådene, for eksempel hva som er årsak og hva som er virkning, eller hva som taler for og hva som taler mot et bestemt standpunkt.

Sist oppdatert 02.05.2018
Skrevet av Dagny Regine Rosenberg

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen