Hopp til innhold

Veiledning

Skriftlig eksamen i MIK 2

Skriftlig eksamen i MIK 2 består av to dager, en forberedelsesdag og en eksamensdag (5 t). Eksamensoppgavene er delt i to deler, en teoretisk del og en praktisk-estetisk del. På ndla.no finner du mye stoff som du kan bruke når du forbereder deg.

Eksamen

Du har nettopp fått vite at du har kommet opp i skriftlig eksamen i faget medie- og informasjonskunnskap 2. Du føler deg kanskje litt stressa, og vet ikke helt hvordan du skal forberede deg.

Slik er skriftlig eksamen lagt opp

Ved den skriftlige eksamenen i medie- og informasjonskunnskap testes både din teoretiske kunnskap og dine praktisk-estetiske evner. I den første oppgaven skal du vise din kunnskap om faglige emner, dine evner til å reflektere og dine analytiske ferdigheter.

Den andre oppgaven tester i hvor stor grad du kan planlegge, produsere og vurdere et medieprodukt.

I MIK-fagene på ndla.no finner du en grundig gjennomgang av emner som mediehistorie, medieanalyse, og medienes rolle i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. Du finner også veiledninger i medieproduksjon og vurdering av medieprodukter. Sett deg godt inn i hvor du kan finne det du trenger før eksamen.

Hvordan forberede seg

Temaet blir gitt dagen før eksamensdagen, og denne dagen kaller vi derfor forberedelsesdagen.

På forberedelsesdagen får du utlevert et hefte med ett eller flere temaer. Heftet kan inneholde ulike tekster, illustrasjoner, kildehenvisninger, artikler og bilder. Det er ment som en ressurs til hva eksamensoppgavene vil komme til å handle om, men avslører ikke hvordan eksamensoppgavene vil se ut.

I eksamensoppgaven står det hvilke kompetansemål i læreplanen du skal testes i. Les dette nøye, og tenk gjennom hvordan du kan vise at du behersker disse kompetansemålene.

Bruk forberedelsesdagen til å velge ut de artiklene som du vil bruke på eksamensdagen.

Sist oppdatert 02.05.2018
Skrevet av Dagny Regine Rosenberg

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen