Hopp til innhold

Veiledning

Mal for filmanalyse

Denne malen er et eksempel på hvordan du kan strukturere en skriftlig filmanalyse.

Filmanmelderen header

Generelle råd

Som regel er ikke alle punktene i malen aktuelle. Det kan være enkelte virkemidler i en film som er spesielt viktige. Da bør du utdype disse og heller utelate andre.

En del punkter kan gjerne slås sammen og ses i sammenheng. Er det for eksempel en sammenheng mellom bruk av utsnitt og dramaturgi? Er lyssettingen og iscenesettelse knyttet til en stil eller en sjanger, som for eksempel film noir?

Generelt bør analysen ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Hver del bør bestå av kortere avsnitt med mellomtitler som illustrer poengene i analysen.

Skjemaet nedenfor kan du laste ned her:

Filer

Innholdselementer i analysen

Innledning

 • Generell informasjon om filmen

  • Årstall: Når var den ferdig?
  • Land: Hvor er den produsert?
  • Regissør: Hvem er regissøren? Hvem har eventuelt skrevet manus? Hva er regissøren kjent for? (maks. to setninger)
  • Hvilken sjanger tilhører filmen?
  • Hvordan ble filmen omtalt da den kom ut? (maks 1 til 2 setninger)
  • Filmhistorisk plassering eller kort om hvordan den referer til andre filmer i filmhistorien (maks. to setninger som utdypes senere).
  • Samfunnskontekst: Tar filmen utgangspunkt i samfunnsaktuelle hendelser, eller har den synspunkter på samfunnsaktuelle problemstillinger?
  • Hva vil du legge vekt på i analysen? En bestemt hypotese? Et bestemt tema?

Hoveddel

 • Handlingsresymé

  • Beskriv kort hva som skjer i filmen (maks. 1/3 til en 1/2 A4-side).
 • Fortellerplan

  • Hvem er fortelleren i filmen?
  • Er det en usynlig forteller – en ikke-fortalt film, eller er den en subjektiv førstepersonsfortelling?
 • Synsvinkel

  • Hvem har synsvinkelen? Hvordan formidles det?
  • Skjer det for eksempel gjennom voice-over eller subjektive kameravinkler?
  • Er filmen kronologisk fortalt? Finnes det eksempler på tilbakeblikk?
  • Hvor mange ulike tidsplan er det?
  • Forteller filmen en eller flere parallelle historier?
 • Dramaturgi

  • Hva går konflikten(e) ut på?
  • Er det en ytre eller indre konflikt?
  • Hvem er parter i konflikten? Hvilke hindringer møter protagonisten (helten) på sin veg mot målet?
  • Har filmen en klassisk dramaturgisk oppbygning med anslag, presentasjon, konfliktutdyping, konfliktopptrapping, vendepunkt, klimaks og avslutning?
 • Karakterframstilling

  • Beskriv de ulike karakterene. Hvilke egenskaper har de? Hvilket forhold har de til hverandre?
  • Hvem er protagonisten, og hvem er antagonisten?
  • Er de flate eller runde karakterer?
  • Utvikler de seg?
  • Er de troverdige i forhold til filmens og virkelighetens univers?
 • Kinematografi

  • Utsnitt: Hvilke bildeutsnitt er framtredende? Er det mange nærbilder, eller er det primært totalbilder? Er det en veksling i utsnitt? Hvordan er dialogene filmet? Er de i toskudd eller primært «shot reverse shot»?
  • Kamerabevegelser:
 Er det mye bruk av kamerabevegelser (tilt, panorering, kjøring)?
  • Perspektiv: Er bildene filmet i froske-, fugle- eller normalperspektiv?
  • Opptakssted (locations): Hvor foregår handlingen? Hva forteller det oss?
  • Scenografi: Hva forteller de scenografiske elementene? Er for eksempel karakterene omgitt av et rekkverk, trær? Eller er det et åpent landskap? Hvordan er linjene i bildet?
  • Kostymer: Hvordan er karakterene kledd? Hva forteller det oss?
  • Plassering i bilderammen: Hvordan er karakterene plassert i bildedrammen? Øverst til venstre eller i midten? Har de luft i blikkretningen, eller er de trengt opp mot bildedrammen? Hvordan beveger karakterene seg i bildet?
  • Off Frame: Skjer det noe utenfor bildedrammen?
  • Symboler: Kan enkelte elementer i bilderammen ha en symbolsk betydning?
 • Lys

  • Hvordan er lyset, lyssettingen? Er det en flerpunkts lyssetting, eller er den low key som i film noir?
  • Er det enkelte partier i filmen som er spesielt mørke i kontrast til andre deler av filmen?
  • Hva forteller dette om stemning og om karakterene?
 • Fargekoloritt

  • Hvilken fargekoloritt har filmen? Hva forteller det om sjanger og stemning?
  • Hvordan er klipperytmen i filmen? Rask, langsom eller dvelende? Hvilken betydning har klipperytmen for budskapet i filmen?
 • Musikk

  • Hvilken type musikk er brukt? Er det enkelte av sporene som har et spesielt budskap? Står musikken i kontrast til bildene, eller forsterker den dem?
 • Lydbildet

  • Beskriv lydbildet. Er det for eksempel brukt spesielle lydeffekter for å framheve budskap og stemning?
 • Filmhistorisk plassering

  • Hvor kan en plassere filmen filmhistorisk?
  • På hvilken måte er den influert av andre filmer i filmhistorien, eller andre epoker?
 • Samfunnsmessig kontekst

  • Hva forteller filmen om sin samtid og om det tidspunktet handlingen utspiler seg på?

Avslutning

 • Konklusjon/oppsummering

  • Oppsummer hva du har kommet fram til.
  • Var den hypotesen du formidlet i innledningen riktig?
  • Konkluder ut fra det du har funnet fram til. Hva er filmens budskap og tematikk?
  • Hvordan plasserer filmen seg filmhistorisk?
Sist faglig oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Sissel Stokkedal

Læringsressurser

Filmanalyse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell