Hopp til innhold

UTGÅTT - Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Medietekster og medieanalyse

En medietekst er en meddelelse som distribueres gjennom et massemedium fra en sender til en gruppe mottakere. Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.

Filmanalyse

Film og levende bilder er en stor del av vår mediehverdag. Gjennom filmanalyse kan du lære deg å forstå filmene, og du kan bli en mer kritisk mediebruker.

Læringsressurser

Filmanalyse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale