Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvordan mening oppstår når et budskap formidles fra avsender til mottaker
  • kunne skille mellom ulike typer tegn, og mellom tegnets grunnbetydning og de følelsene som knyttes til tegnet
  • forstå hvorfor det er viktig å kunne analysere medietekster