Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvordan du beskriver elementene i et bilde på en nøytral måte
  • vite hvordan du kan analysere og tolke et bilde
  • forstå sammenhengen mellom bildeuttrykk og budskap
  • kunne anvende det du har lært, til å tolke visuelle budskap som vi omgir oss med til daglig