Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

    • kjenne til hvordan du beskriver elementene i et bilde på en nøytral måte
    • vite hvordan du kan analysere og tolke et bilde
    • forstå sammenhengen mellom bildeuttrykk og budskap
    • kunne anvende det du har lært, til å tolke visuelle budskap som vi omgir oss med til daglig