Hopp til innhold

Oppgave

Ytringsfrihet i terrorens tidsalder

Øye som overvåker databrukere

Finn informasjon

  1. Hva handlet Watergate-skandalen om?
  2. Hva ble konsekvensene av Watergate-skandalen?
  3. Organisasjonen WikiLeaks skapte stor oppmerksomhet da de avslørte hemmelig informasjon. Hvordan jobber WikiLeaks, og hvilke reaksjoner har de som jobber for WikiLeaks blitt møtt med?
  4. Hvem er Edward Snowden, hvilken bakgrunn har han, og hvilke opplysninger har han kommet med til pressen?
  5. Hva skjedde med Snowden etter at det ble kjent at han var kilden til pressens informasjon?
  6. Hvordan begrunnet president Obama overvåking av telefon- og internettrafikken?

Diskuter i klassen

  • Finnes det situasjoner der det er riktig av myndighetene å overvåke journalister?
  • Er det noen situasjoner der det kan være riktig å overlate sensitiv informasjon som angår rikets sikkerhet, til mediene?
  • Er det noen situasjoner der det er galt å gjøre det?
  • Bør mediene beskytte kilder som formidler informasjon som kan true rikets sikkerhet?
Sist faglig oppdatert 05.06.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Ut i verden

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter