Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • kjenne til Ninian Smarts syv religionsdimensjoner
    • kunne anvende disse dimensjonene i beskrivelse av ulike religioner