Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva en myte er
  • kjenne til skapelsesmyter i ulike kulturer og religioner
  • kjenne til ulike lesemåter og forstå hvordan lesemåten preger vår forståelse av teksten
  • kunne peke på og reflektere over likheter og forskjeller i noen skapelsesmyter