Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • vite hva en myte er
    • kjenne til skapelsesmyter i ulike kulturer og religioner
    • kjenne til ulike lesemåter og forstå hvordan lesemåten preger vår forståelse av teksten
    • kunne peke på og reflektere over likheter og forskjeller i noen skapelsesmyter