Hopp til innhold

Oppgave

Konvertering

Konvertering vil si å gå fra en religiøs tilhørighet til en annen, men kan også brukes om det å bli religiøs og slutte seg til en religion.

Mann med blå hud og langt sort hår som holder en fløyte og kvinne kledt i grønt med gullkrone. Maleri.

Krishna og Radha

I podkasten nedenfor møter du Gustav. Som 18-åring ble han en del av Hare Krishna-bevegelsen (ISKCON). Han hadde ingen religiøs bakgrunn. Hare Krishna-bevegelsen bygger på en hinduistisk tradisjon og regner Krishna som gud.

I oppgaven skal du jobbe med å utforme og teste hypoteser. Er du usikker på hva en hypotese er, og hvordan du tester en hypotese, kan du lese mer om det her: Hypotetisk-deduktiv metode.

Oppgave 1: Før du hører podkasten

Hva tror du skal til for at en vanlig norsk ikke-religiøs gutt skal totalt forandre sitt syn på verden og bli med i Hare Krishna?

 1. Hva slags situasjon tror du Gustav må ha vært i for å være mottakelig for en slik endring? Formuler en hypotese.
 2. Hva tror du medlemmene av Hare Krishna-bevegelsen gjør for å få folk som Gustav til å tro på det de selv tror på? Formuler en hypotese.
 3. Hvilke dimensjoner ved Hare Krishna-bevegelsen tror du er viktigst for at Gustav skal endre sitt verdensbilde? Lag en rangert liste med det du tenker er viktigst øverst:
  • Det læremessige/filosofiske (gudetro, verdensbilde og menneskesyn)
  • Det rituelle (religiøse handlinger)
  • Religiøse/åndelige opplevelser (kontakt med Gud, åndelig utvikling)
  • Det sosiale (fellesskap, sosial organisering)
  • Det mytiske (fortellinger fra de hellige skriftene)
  • Det etiske (hva som er rett og galt, eller godt og ondt)
  • Det estetiske (musikk, dans, kunst)

Oppgave 2: Mens du hører på podkasten

Notér ned ting du mener vil være relevant for hypotesene dine.

 Rød notatbok med papirer stikkende ut. I forgrunnen står teksten «Helt personlig». Foto.

Helt personlig

Konvertering

Som 18-åring ble Gustav en del av Hare Krishna-bevegelsen (ISKCON). Han hadde ingen religiøs bakgrunn. I denne podkastepisoden vil du høre om et møte Gustav hadde med en munk, og om hvordan han ble del av denne religiøse bevegelsen. Programleder er Marthe Sveberg.

0:00
-0:00

Oppgave 3: Etter at du har lyttet til podkasten

 1. Gå systematisk gjennom hypotesene fra oppgave 1 a og b og vurder om du fikk dem bekreftet eller avkreftet gjennom Gustavs historie.
 2. Se på listen du satte opp i oppgave 1c. Er det noe du vil endre på i denne listen etter at du har hørt Gustavs historie?
 3. Hva overrasket deg mest ved Gustavs historie?
 4. Gustavs historie vil sikkert i noen tilfeller stemme godt med hypotesene du har satt opp, mens den i andre tilfeller stemmer dårlig. Hva betyr det for en forsker når en hypotese blir bekreftet eller avkreftet?
 5. Når man forteller om seg selv, har man ofte en tendens til å konstruere en historie som er sammenhengende og logisk, og som passer godt med den man er nå. I hvilken grad tror du at du kan stole på Gustavs historie?

Oppgave 4: Konklusjon

 1. Skriv en konklusjon på 3–4 setninger som oppsummerer hvordan Gustavs konvertering foregikk, og hva som var de viktigste årsakene og drivkreftene bak denne prosessen.
 2. Du har nå kun hørt én historie om konvertering. Andre historier kan være helt annerledes. Kan allikevel Gustavs historie være nyttig for å få en bedre forståelse av hva konvertering er? Begrunn svaret.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell