Hopp til innhold

Fagartikkel

Observasjon av kompleks samhandling

Systematisk observasjon handler også om å registrere hva som skjer og blir sagt i samspill mellom mennesker i en gruppe. Å observere og beskrive det komplekse i handlinger og kommunikasjon er krevende.

To personer som snakker sammen inne i hver sin boble. Foto.

Komplekse og tvetydige handlinger

Vi mennesker er sammensatte vesener, og det er ikke alltid en klar sammenheng mellom de handlingene vi utfører, eller mellom ord og handling. Ofte opptrer vi tvetydig.

Kanskje har du hørt bestemor si: «Jeg har ikke vært syk i hele vinter – men bank i bordet!», og observert at hun kakker lett med knoken i spisebordet.

Hva er det du har vært vitne til? Hvorfor sier hun det hun sier, og hvorfor gjør hun det hun gjør?

Atferden du nettopp har vært vitne til, har røtter i eldgamle forestillinger om at onde ånder kunne hevne seg på mennesker som hadde vært spesielt heldige i livet.

Men hvorfor banker bestemora di, som aldri har trodd på åndsvesener, i bordet for at det ikke skal gå troll i ord? Slik atferd er spennende å observere, men ikke alltid like lett å forklare, verken for den som utfører handlingen, eller for deg som observatør.

Kommunikasjon som kompleks samhandling

Når du observerer en kommunikasjon mellom to eller flere personer, må du både beskrive selve kommunikasjonssituasjonen, hvilke roller de ulike personene har, og hvordan samspillet mellom disse rollene er.

I en samtale skifter deltakerne på rollen som sender og avsender. I en forelesning eller preken er den gjerne én person som vi tydelig kan kalle avsender, mens de øvrige har rollen som mottaker.

Prøv å observere både hva som blir sagt, og hvordan det som sies blir sagt. I tillegg er det viktig å legge merke til hva det ikke snakkes om. Ofte vil kroppsspråket avsløre hvilke følelser personene har i forhold til det kommunikasjonen dreier seg om.

Kommunikasjon i kontekst

All kommunikasjon skjer i en kontekst, en sammenheng. Viktige kontekster er normer og verdier, språk, kultur og religion. Les mer om dette i faget Kommunikasjon og kultur på NDLA:

Øv deg på å observere

Studer dette klippet fra Linn Skåbers humorserie "Hjerte til Hjerte". Karakteren Linn Skåber (spilt av Linn Skåber) har fått jobb i forlaget Gyldendahl, men det er nå avslørt at hun har plagiert andre forfattere i den boka hun nettopp har redigert. Hun er derfor innkalt til møte med direktøren og hans stab:

Klipp fra den norske humorserien "Hjerte til hjerte" som ble sendt på NRK 1 i 2007.

Se videoen og noter ned det du observerer.

  • Beskriv de fysiske omgivelsene for kommunikasjonen (sted, innredning, gjenstander).
  • Hva er forutsetningen for kommunikasjonen?
  • Hva er hensikten med kommunikasjonen?
  • Hvilke roller inngår i denne kommunikasjonen?
  • Hvordan vil du beskrive samspillet mellom rollene?
  • Er det noe underliggende som ikke blir sagt?
  • Beskriv kroppsspråket til de ulike personene. Hva kommer til uttrykk gjennom det?
  • Hvilke normer og verdier danner bakteppe for det som skjer i kommunikasjonen?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale