Hopp til innhold

Øvelse

Observer et buddhistisk ritual

Som norske turister kommer vi stadig oftere i kontakt med mennesker som tilhører andre kulturer og religioner. Dersom vi øver oss i systematisk observasjon, er det lettere å forstå det vi er vitne til.

En prosesjon av mennesker kledd i hvit bærer er langt, orange tøystykke rundt en bygning. Foto.

Buddhistisk ritual der en gruppe mennesker går i prosesjon rundt en stupa på Sri Lanka. En stupa er en kuppelformet steinbygning som har religiøs betydning. Legg merke til hvilke farger de som deltar i ritualet, bærer.

Mange innbyggere på Sri Lanka er buddhister, men det bor også mange hinduer, muslimer og kristne i denne tidligere kolonistaten som ligger rett sør for India. Buddhistene på Sri Lanka tilhører den retningen som kalles theravada. Den legger vekt på at den enkelte kan oppnå nirvana gjennom meditasjon og intellektuell innsikt. Et stadium på denne veien er å bli ordinert som munk.

Observasjonsøvelse

I denne videoen blir du vitne til et religiøst ritual der unge gutter innvies i munkeordenen. Videoen varer i ca. 10 minutter.

Du skal nå bruke videoen som utgangspunkt for systematisk observasjon. De problemstillingene du skal finne svar på, er:

  • Hvilke farger og klesdrakter brukes av buddhister på Sri Lanka i forbindelse med religiøse ritualer, og hvilken betydning har disse fargene?
  • Hvordan blir man ordinert som buddhistisk munk, og hvilken mening har et slikt ritual?

Oppgave 1: Observer ved hjelp av observasjonsskjemaer

Observer farger og klesdrakt, og hvilke handlinger ordinasjonsritualet består i. Noter gjerne de observasjonene du gjør i skjema som dette:

Materielt uttrykkHvem har det, og når har de det?
Hvitt tøy(hvem, når?)
Orange tøy(hvem, når?)
Hvitt klede på hodet(hvem, når?)
Barbert hode(hvem, når?)
Handlinger i rekkefølge Beskriv handlingene som blir utført
1. handling i ritualet(Hva skjer? Hvem gjør det?)
2. handling i ritualet(Hva skjer? Hvem gjør det?)
3. handling i ritualet(Hva skjer? Hvem gjør det?)
4. handling i ritualet(Hva skjer? Hvem gjør det?)
5. handling i ritualet (osv.)(Hva skjer? Hvem gjør det?)

Oppgave 2: Sammenlikn observasjonene din med en medelev

Har dere notert det samme? Dersom dere er uenig, kan det være lurt å sjekke videoen en gang til. Er det behov for ytterligere systematisering av det dere har observert?

Oppgave 3: Analyser og tolk

Nå er tiden kommet for å analysere og tolke det dere har observert. Gå sammen i grupper på fire. Let opp informasjon på ndla.no og andre nettsteder som kan kaste lys over det dere nettopp har sett.

Nyttige søkeord kan være: buddhist – munk – farge – ritual – ordinasjon – overgangsrite

Bruk gjerne to eller tre av disse ordene i ulike kombinasjoner når dere søker.

Let etter informasjon som kan forklare følgende:

  • Hvorfor går så mange av personene i videoen i hvitt?
  • Hva kjennetegner framtoningen til en buddhistisk munk?
  • Hva er formålet med det ritualet dere nettopp har vært vitne til?
  • Hva er det som gir dette religiøse ritualet mening for buddhister på Sri Lanka?

Til slutt oppsummerer dere skriftlig det dere har funnet ut om problemstillingen:

  • Hvilke farger og klesdrakter brukes av buddhister på Sri Lanka i forbindelse med religiøse ritualer, og hvilken betydning har disse fargene?
  • Hvordan blir man ordinert som buddhistisk munk, og hvilken mening har et slikt ritual?
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale