Hopp til innhold

Fagartikkel

Observer, analyser og tolk

En enkel innføring i hvordan du kan trene deg på å observere, og hvordan du systematiserer og analyserer informasjon som du samler inn gjennom systematisk observasjon.

Et skulpturhode plassert midt i en åker med hodekål. Foto.

Det er ofte vanskelig å få øye på det vi omgir oss med til daglig. Blikket vårt trekkes mot det som skiller seg ut.

Lær deg å se

Til daglig blir vi bombardert med synsinntrykk, og hjernen vår har derfor lært seg å sile ut en del av denne informasjonen. Det gjør oss «hverdagsblinde» – vi ser først og fremst det som skiller seg ut fra det vi forventer, det som er fremmedartet. Derfor må vi øve på å observere dagligdagse hendelser og situasjoner vi selv regelmessig opptrer i.

Tenk deg at et romskip fra en fjern galakse lander på skoleplassen, og at en gruppe romvesener entrer skolebygget.

  • Hva ville de ha observert når de åpnet døra til klasserommet ditt?
  • Hvordan tror du de ville ha tolket det de så?

Diskuter dette med en medelev, og noter det dere kommer fram til.

Et slikt utenfra-perspektiv kan det være nyttig å ta med seg når du skal jobbe med systematisk observasjon i omgivelser du er kjent med fra før.

Formuler en problemstilling som du vil ha svar på

Når du observerer må du ha en klar formening om hva det er du vil søke informasjon om. Derfor må du starte med å lage en konkret, presis og spisset problemstilling. Det er en god øvelse å formulere det du ønsker å finne svar på i én, kort setning.

  • Er det flere menn enn kvinner som går på rødt lys?
  • Er det stort sett bare menn som går i moskéen på fredag?
  • Har alle menn som går inn i synagogen kippa på hodet?

Registrer og systematiser det du ser

Du kan registrere det du observerer ved hjelp av notater eller videoopptak. Neste skritt er å systematisere den informasjonen du har samlet inn.

Du ønsker å finne ut om det stort sett bare er menn som går i moskéen på fredag, og oppsøker din lokale moské fire fredager på rad. Da kan du for eksempel samle dataene i en slik tabell:

Observasjonantall mennantall kvinnertotalt antall
1.mars21324
8. mars141024
15. mars18725
22.mars23427

På bakgrunn av denne oversikten kan du si noe om hvor mange som møtte opp på fredager i moskéen og om forholdet mellom antall menn og kvinner.

Analyser og tolk for å forstå det du ser

Når du har registrert og systematisert det du har observert, blir neste spørsmål: Hva betyr det du har sett? Hvorfor handler folk som de gjør? Hvilken mening har en bestemt atferd for de som utfører den?

Å analysere betyr å gå gjennom den innsamlede informasjonen og diskutere hvilke svar datamaterialet kan gi. Dette er et tolkningsarbeid der du forsøker å forstå hvilken betydning det du har sett har for de spørsmålene du ønsket svar på.

En hånd holder en rund, hvit skive. Bak et lite beger med rød vin. Foto.

Under nattverden i den lutherske kirken deler presten ut en oblat og et beger med vin med disse ordene: "Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod." Hvordan kan en som ikke har kjenskap til kristendommen forstå meningen i dette ritualet?

Hva betyr det vi ser?

Tenk deg at det romvesenet vi har snakket om tidligere, kommer inn i en norsk luthersk kirke under nattverden. Romvesenet ser at en gruppe personer gå fram til en halvsirkelformet innretning der de kneler ned og får et lite beger i hånden. En person i hvit kappe gir dem en hvit skive som ligner papp og sier at dette er Jesu legeme. De som kneler, svelger denne skiven. Deretter blir det helt opp en rød væske i begrene, og de som kneler, drikker denne. Personen i hvit kappe sier at dette er Jesu blod, og at Jesus Kristus nå har gitt sitt legeme og blod til soning for alles synder.

Hvilke spørsmål tror du romvesenene stiller seg når de skal danne seg en mening om det de har observert? Kanskje disse:

  • Hvem er denne Jesus?
  • Hvorfor deltar folk i et ritual der de tilsynelatende spiser kroppen til denne personen og drikker blodet hans?
  • Er det kanskje en form for kannibalsk ritual der de som deltar tror at de tilegner seg den døde personens egenskaper eller krefter?

Teoretiske perspektiver gir det du ser mening

Du har nå sett hvordan observasjoner kan tolkes av en som ikke kjenner til den sammenhengen handlingen blir utført i. Når du tolker det du har sett og registrert, må du derfor støtte deg til teoretiske perspektiver som kan gi observasjonene dine mening.

For å forstå nattverdsritualet er det for eksempel viktig å kjenne til kristen teologi, relgionsvitenskap og kirkehistorie. På samme måte må vi ha teoritisk kunnskap om andre religioner og livssyn for å forstå den egentlige meningen i de ritualene som utføres der.

Ofte kan data tolkes på ulike måter, alt etter hvilket teoretisk perspektiv vi velger. Da er det viktig å være åpen for det, og ikke låse seg til en forståelse som passer med de tankene du har gjort deg på forhånd eller med dine egne fordommer.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell