Hopp til innhold

Oppgave

Myter

Myter er fortellinger om de grunnleggende forestillinger i en religion. Mytene gir ofte forklaringer på hvordan alt ble til, og hvorfor tilværelsen er som den er.

Maleri av Adam og Eva før og etter syndefallet

Michelangelo Buonarroti (1475–1564): Utdrivelsen fra Paradis (1510). I 1.Mosebok kap. 3 i Det gamle testamentet finnes det en myte som forteller om hvordan den onde slangen fristet Adam og Eva til å spise av kunnskapens tre, slik at de fikk kunnskap om godt og ondt. Som straff ble de bortvist fra Paradiset og underlagt døden.

Hva er en myte?

I dagligtalen brukes ordet myte gjerne om en oppdiktet historie som gir seg ut for å være sann uten å være det. "Dette er bare en myte", sier vi gjerne.

Men i religionsvitenskaplig sammenheng har begrepet en annen betydning. En myte er en fortelling om de grunnleggende forestillingene i en religion, der en eller flere guder, eller andre overnaturlige krefter, spiller en viktig rolle. I de fleste religioner fins det for eksempel mytiske fortellinger om hvordan universet og livet på jorda er blitt til.

Mytologi er en betegnelse for et samlet religiøst univers som den enkelte myten er en del av, for eksempel norrøn mytologi eller gresk mytologi.

Finnes det moderne myter?

Når vi snakker om myter, tenker vi ofte på eldgamle historier som har levd på folkemunne i hundrevis av år før de til slutt ble skrevet ned, eller som er framstilt i billedlig form i historiske fragmenter som arkeologene møysommelig har avdekket.

Men myter oppstår også i vår tid. Førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Roald E. Kristiansen, viser blant annet til at det bygges opp myter med religiøs undertone rundt totalitære ledere, slik som blant annet Nord-Koreas tidligere leder Kim Jong-Il.[1] Kjenner du til flere slike myter?

Noen vil hevde at naturvitenskapen bidrar til lignende overgripende fortellinger om hvordan verden ble til, som for eksempel teorien om The Big Bang og Darwins teorier om artenes utvikling. Men kan vitenskaplige teorier kalles myter?

Reflekter sammen

Gå sammen i grupper på fire.

Hver elev skriver først ned noen stikkord som svar på disse spørsmålene:

  1. Hvordan tror du universet oppstod?
  2. Hvordan tror du mennesket ble til?
  3. Hvorfor tror du universet og mennesket ble til?
  4. Er det noen religiøse, kulturelle eller vitenskaplige fortellinger eller teorier som støtter opp under de tankene du gjør deg?

Bruk stikkordene som støtte når du presenterer tankene dine rundt disse spørsmålene for de andre i gruppa. Legg vekt på god dialog:

  • Lytt åpent og fordomsfritt til det de andre sier.
  • Still oppfølgingsspørsmål dersom det er noe du er nysgjerrig på eller ikke forstår.
  1. 1«Bakgrunn: Mytens makt». Linn Sollied Madsen. Forskning.no. 2012.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell