Hopp til innhold

Oppgave

Sammenlikn skapelsesmyter

I denne oppgaven skal du forklare hva en myte er, sammenligne ulike skapelsesmyter og utforske en spesiell myte om hvordan alt er blitt til. Velg én eller flere deloppgaver.

Gnister fra to elektroder. Foto.

Oppgave 1

Sammenlikn den bibelske skapelsesberetningen, den samiske skapelsesberetningen og den norrøne skapelsesberetningen .

 1. Hva er en myte, og hvorfor bruker vi begrepet myter om disse skapelsesberetningene?
 2. Hva eksisterer før skapelsesprosessen starter i de tre mytene?
 3. Hva eller hvem er det som setter skapelsesprosessen i gang?
 4. Hvordan blir menneskene til i de tre fortellingene?
 5. Hva har de tre mytene til felles?
 6. Den bibelske skapelsesberetningen ble til i Midtøsten, mens den norrøne og den samiske skapelsesberetningen ble til på den nordlige halvkule. Pek på trekk i fortellingene som er kulturbestemte eller naturbestemte.

Oppgave 2

I fagartikelen om skapelsesmyter, i Store norske leksikon på nett og i Wikipedia kan du lese om ulike skapelsesmyter.

 1. Hva er hovedforskjellen mellom skapelsesmytene i hinduismen og de skapelsesmytene som har sitt opphav i Midtøsten og Europa?
 2. Hva forteller sumeriske skapelsesmyter om hvordan verden ble til?
 3. Hva forteller egypiske skapelsesmyter om hvordan verden ble til?
 4. Hva forteller babylonske skapelsesmyter om hvordan verden ble til?
 5. Er det noe i disse fortellingene som du kjenner igjen fra de bibelske skapelsesmytene?
 6. Hvordan ble verden til ifølge gresk mytologi?
 7. I hvilke grad preger gresk mytologi og bibelsk mytologi vårt verdensbilde i dag? Diskuter dette med en medelev.

Oppgave 3

Utforsk en bestemt myte om hvordan verden ble til, hvordan menneskene ble til eller om kampen mellom det gode og det vonde. Samarbeid gjerne to og to.

 1. Hva handler myten om?
 2. Hvor oppstod denne myten, og i hvilke kulturer finner vi fortellinger med tilsvarende innhold?
 3. Hvilken lesemåte vil dere velge for å forstå hva myten egentlig vil si oss? Diskuter dette og begrunn valget.
 4. Hva mener dere er det sentrale budskapet i den myten dere valgte?
 5. Har dette budskapet relevans for oss som lever i dag?
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale