Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Metoder for utforsking og dialog

I dette emnet blir du kjent med noen metoder du kan bruke når du utforsker religioner og livssyn. Du lærer også hvordan en strukturert samtale kan organiseres, og hvilke spilleregler som bør gjelde for livssynsdialog i klasserommet.

Metoder for utforskning

Den kunnskapen et læremiddel formidler om et fagområde er framskaffet av forskere som har studert ulike fenomener. Men som elev kan du kan du også skaffe deg innsikt i et emnet gjennom egen metodisk utforsking.

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?