Hopp til innhold

Fagartikkel

Fra KRLE til religion og etikk

Vi lever i en mangfoldig verden der forståelse for religion og etikk er viktigere enn noensinne. Hver dag forholder du deg til mennesker som har en annen oppfatning om hva som er rett og galt, og hva som er sant og usant.

Kart der verdensdelene består at en samling av personer. Illustrasjon.

Et holdningsdannende fag

Religion og etikk er et holdningsdannende fag. Det vil si at du gjennom arbeidet med dette faget ikke bare skal opparbeide deg kunnskap, men du skal også utvikle forståelse og respekt for andres syn på verden. Slik skal du også bli mer bevisst på din egen identitet, dine egne meninger og valgene du gjør i livet.

Et Vg3-fag

Faget religion og etikk bygger videre på KRLE-faget du hadde på grunnskolen. På videregående er faget lagt til Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. Dette betyr at forventningene til deg som elev er en del høyere enn da du lærte om disse temaene sist. Det at du nå er eldre, betyr at du har mer livserfaring, du kan reflektere over mer avanserte spørsmål, og du kan analysere og forstå vanskeligere sammenhenger.

Det at du gjennomfører et studieforberedende utdanningsprogram, innebærer dessuten at du skal ha en mer vitenskapelig tilnærming til faget – du skal begynne å tenke som en student. Derfor skal du lære om teorier og bruke dem til å analysere, sammenligne, finne sammenhenger og gjøre egne vurderinger. Du skal også bli flink til å finne og vurdere kilder og bruke dem på rett måte.

Fagbegreper

Hvorfor er disse begrepene viktige i faget religion og etikk?

  • mangfold
  • holdninger
  • forståelse
  • respekt
  • identitet
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Om faget religion og etikk