Hopp til innhold

Veiledning

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

I omtalen av verdensreligionene blir du kjent med disse dimensjonene:

  1. lære
  2. myter og fortellinger
  3. ritualer
  4. opplevelser
  5. etikk
  6. sosial organisering
  7. kunst og materielle uttrykk

Ifølge læreplanen skal du sette deg inn i kristendommen, islam og en tredje, selvvalgt religion. Den selvvalgte religionen kan for eksempel være buddhisme, hinduisme, sikhisme eller jødedom.

De store religionene består av ulike retninger og trossamfunn. Nasjonalt og lokalt er måten religionen utøves på preget av den kulturen den er en del av.

I en globalisert verden oppstår stadig nye religiøse bevegelser og forestillinger i møtet mellom religiøst tankegods fra ulike kulturer. For å forstå hvordan mennesker tenker og handler må vi ha innsyn i det livssynet de har, enten det bygger på religiøse forestillinger eller er basert på humanistiske verdier.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Om faget religion og etikk