Hopp til innhold

Fagstoff

Tips til eksamen

Har du kommet opp til eksamen i religion og etikk? Fortvil ikke! Vi vet råd.

Jente som er oppe til muntlig eksamen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når det gjelder omfang, er religion og etikk kanskje det enkleste faget å komme opp i til muntlig eksamen. Samtidig er det mange som er usikre på hva som skal til for å få et godt resultat. Vi skal her gi noen tips til hvordan du skal få mest mulig ut av muntlig eksamen.

Dag 1: Generell forberedelse

Denne dagen får du bare vite faget du har kommet opp i.

 • Bruk dag 1 til generell repetisjon.
 • Bruk hovedsakelig kilder som er beregnet for skolen og tilpasset læreplanene (lærebøker og NDLA). Ikke gå deg bort i obskure internettsider!
 • Du skal vurderes etter kompetansemålene i faget (udir.no). Bruk dem som sjekkliste!
 • Merk at det ikke forventes at du skal kunne alt i boka eller på våre sider.

  • Kristendom og islam er obligatorisk, men den tredje religionen velger du selv.
  • Du skal kunne to av de kristne konfesjonene (katolsk, protestantisk eller ortodoks).
  • Du skal kunne gjøre rede for hovedtanker hos tre filosofer: to europeiske (én fra antikken og én fra nyere tid), og en kinesisk eller indisk.
 • Skriv notater, lag tankekart, skaff deg oversikt.

Dag 2: Forberede tema / problemstilling

Denne dagen skal du trekke tema eller problemstilling. Noen faglærere gir bare et tema. Da er det opp til eleven å formulere problemstilling knyttet til temaet. Denne bør du få godkjent av faglærer før du eventuelt drar hjem for å jobbe. Andre faglærere gir ferdige problemstillinger.

Det er ikke noe krav om at du holde en presentasjon. Det lurt å avtale dette med faglærer på forhånd. Mange velger allikevel å forberede en presentasjon, og en del av tipsene her gjelder spesielt for presentasjoner.

 • Sørg for at du får nok veiledning i starten, slik at du er sikker på at du er på rett vei.
 • Les deg opp på hele fagfeltet du skal fordype deg i. Skal du sammenlikne etikken i islam og kristendom, bør du ha god oversikt over både islam, kristendom og etisk teori.
 • Presentasjonen skal fokusere på å løse problemstillingen – ikke ramse opp fakta.
 • For å løse problemstillingen må du drøfte, analysere og/eller sammenlikne.
 • Sammenlikning betyr å finne likheter og forskjeller og prøve å forklare dem. Derfor kan det være lurt å presentere det du skal sammenlikne, sammen, og ikke hver for seg.
 • Bruk fagbegreper!
 • Ikke bruk tid på å forklare grunnleggende begreper. Tenk at du skal presentere for en medelev som har det samme faglige grunnlaget som deg, men som ikke kan det du har fordypet deg i.
 • Bruk flere kilder!
 • Oppgi gjerne kilder underveis i presentasjonen og i en liste til slutt.
 • Vær kritisk til kildene. Du må alltid vite hvem som står bak en internett-side.
 • Bruk utdrag fra de hellige tekstene, der det er relevant (se lenker under).
 • Legg opp til smash: Nevner du noe i en bisetning under presentasjonen uten å forklare det nærmere, vil kanskje sensor be deg utdype dette etter presentasjonen. Hvis du har forberedt deg godt på alt du tar med i presentasjonen din, kan du virkelig briljere.
 • Husk konklusjon!

Dag 3: Eksamen

Det blir satt av en halvtime til din muntlige eksamen. Hvis du har valgt å forberede en presentasjon, blir første del av eksamen brukt til dette. Du kan bli stilt spørsmål om konkrete sider ved temaet du har trukket, men også andre beslektede temaer. Her bør du være forberedt på det meste, men det forventes vanligvis mest i de områdene som har direkte med temaet du har trukket, å gjøre.

Her har du noen generelle tips til presentasjonen:

Til slutt noen tips til fagsamtalen:

 • Bruk fagbegreper også under fagsamtalen.
 • Får du et vanskelig spørsmål, snakk om noe du kan som kan relateres til spørsmålet.
 • Husk: Oppgaven til faglærer og sensor er å finne ut hva du kan – ikke hva du ikke kan.
 • Prøv å vise noe mer enn faktakunnskap her også: sammenlikn, drøft, vurder og analyser.

Lykke til!

Kildetips:

Nettbibelen på bibel.no (Kristendommen og jødedommen)

Koranen på norskkoran.no (Islam)

"Buddhas budskap" på nettsidene til Dhamma-biblioteket (pdf) (Buddhismen. Tekster i utvalg, ordnet etter tema. Oversatt av Kåre A. Lie)

Bhagavadgita på nettsidene til Nasjonalbiblioteket (Hinduismen. Skannet utgave.)

Guru Granth Sahib på nettsidene til Sri Granth (Sikhismen. Engelsk.)

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Om faget religion og etikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter