Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha tenkt gjennom hva du kan fra før om temaer som religion, livssyn, etikk og filosofi
  • kjenne til sentrale emner og arbeidsmåter i faget
  • forstå hvorfor faget er et viktig allmenndannende fag