Hopp til innhold

Oppgave

Platons hulelignelse

Hulelignelsen er den mest kjente illustrasjonen av Platons filosofi. Det er en fortelling om hvor vanskelig det er å finne fram til sannheten, og den er like aktuell i dag som for 2500 år siden.

Platon skrev hulelignelsen i et av sine mest kjente verk "Staten". I dette verket bruker Platon hulelignelsen til å forklare hvordan virkeligheten egentlig henger sammen.

Før du ser filmen

Hvordan tror du at du ville reagert hvis noen fortalte deg at alt det du tror på, i virkeligheten er en løgn?

Oppgave 1. Hulelignelsen

 1. Hvorfor tror du at den frigitte fangen ikke vil forlate hulen?
 2. Hvorfor tror du den frigitte fangen til slutt vender tilbake til hulen og de andre fangene?
 3. Hvorfor er det så vanskelig for den frigitte fangen å få de andre fangene til å innse sannheten om verden utenfor?
 4. Hvorfor tror du at den frigitte fangen til slutt blir drept av de andre fangene?
 5. Er det noe i hulelignelsen som du kan kjenne igjen i ditt eget liv?

 6. Hvorfor er filosofi viktig? Bruk hulelignelsen som eksempel.

Ekstraoppgave: hulelignelsen og Sokrates

Sokrates var Platons læremester. Ser du noen likheter mellom Sokrates' liv og noen av personene i hulelignelsen?

Oppgave 2. Sanseverdenen og idéverdenen

Platon skiller mellom en sanseverden og en ideverden (tankeverden) i sin filosofi. Idéverdenen er mer virkelig enn sanseverdenen ifølge Platon, og for å få innblikk i idéverdenen må vi bruke fornuften.

 1. Les Platons egen forklaring på hulelignelsen under. Hva er det de ulike delene av hulelignelsen symboliserer ifølge Platon?
 2. Forklar med egne ord hvordan hulelignelsen illustrerer at det ifølge Platon finnes to ulike verdener.
Platons egen forklaring på hulelignelsen

"Fengselet i hulen er den synlige verden, ilden som lyser opp i den, er solens kraft. Fangen som stiger opp og ser tingene der oppe, er sjelen som stiger opp til tankeverdenen" (Platon, 2001, s. 272)

"Min mening går ut på at i tankeverdenen danner det godes idè det avsluttende toppunkt som man vanskelig får øye på. Men har man det, så må man komme til den overbevisning at alt rett og skjønt utgår fra den. I den synlige verden frembringer den lyset og lysets herre, i tankeverdenene meddeler den seg selv som herre, sannhet og fornuft. " (Platon, 2001, s.272)

Platon (2001). Platons samlede verker. Bind V Kleitofon Staten. Oslo: Vidarforlaget.

"Liker ikke" på sosiale medier. Illustrasjon.

Oppgave 3 Videre utforskning: Ekkokamre

Vi kaller det et ekkokammer når mennesker innenfor en lukket gruppe gjentar det samme budskapet overfor hverandre, slik at det blir sterkere og sterkere.

 1. Finn noen eksempler på ekkokamre fra ditt eget liv eller på nett.
 2. Finner du noen likheter mellom disse ekkokamrene og hulelignelsen?
 3. På hvilken måte kan en unngå at det utvikler seg ekkokamre som forvrenger virkeligheten?
Sist faglig oppdatert 27.12.2019
Skrevet av Karl Henrik Aanesen og Eivind Zakariassen

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter