Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om Simone de Beauvoir

Oppgaver til fagartikkelen om Simone de Beauvoir.

Sartre og de Beauvoir går gjennom en folkemengde og snakker med journalister med mikrofoner. Svart/hvitt-foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Ifølge Simone de Beauvoir er ikke like rettigheter tilstrekkelig for å skape likestilling. Sammenlign Simone de Beauvoir sitt syn på kjønn med synet til Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill og John Stuart Mill. Diskuter om like rettigheter er nok for å skape likestilling.

Oppgave 2

Hvorfor mente Simone de Beauvoir at biologi ikke kan forklare kjønnsforskjellene mellom kvinner og menn? Er du enig eller uenig? Begrunn svaret.

Oppgave 3

Se filmklippet om #metoo.

  1. Hvordan kan seksuell trakassering begrense kvinners og menns frihet, ifølge Simone de Beauvoir?

  2. Burde vi i Norge gjøre det samme som i Sverige og kreve at mennesker som har sex, først spør hverandre om det er greit?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 23.05.2022

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter