Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Et kjønnsdelt språk?

Denne videoen ble opprinnelig laget som en del av en reklamekampanje for Always sanitetsbind. Se videoen og gjør oppgavene.

Filmen er tekstet på engelsk. Du kan velge automatisk oversetting av tekstingen til norsk.

Oppgave 1

Hvordan tolker du utsagn som «han løper som en jente» eller «det er jentete»? Er det positivt eller negativt? Hva tror du slike uttrykk gjør med selvbildet til gutter og jenter?

Oppgave 2

Oppgave 3

Diskuter hvordan språket påvirker vår måte å tenke på når det gjelder kjønn. Hvordan påvirker språket vår oppfattelse av forskjellene mellom gutter og jenter? Går det an å tenke uten et språk?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter