Hopp til innhold

Oppgave

Påstander om ondskap

Ondskap kan være vanskelig å forstå og forklare. Reflekter over påstander om ondskap og diskuter dem med andre.

LK20
Udatert bilde som viser utvelgelsesrutinen ved Auschwitz. Ungarske jøder står oppstilt langs jernbanesporet som ender i konsentrasjonsleiren. Menn til høyre, kvinner og barn til venstre. Foran dem står offiserene som skal foreta utvelgelsen. De som ikke ble ansett som arbeidsdyktige ble sortert bort og sendt til gasskamrene.

Ungarske jøder står oppstilt langs jernbanesporet i Auschwitz. Tyske offiserer velger ut de som er arbeidsdyktige og sender de andre til gasskamrene for å dø.

Reflekter over påstandene i noen minutter på egen hånd før du diskuterer dem med andre.

Påstander om ondskap:

  • Det ondes problem er et godt argument mot Guds eksistens.
  • Det er ikke mulig å se for seg en verden uten ondskap og lidelse.
  • Alle mennesker kan utføre onde handlinger.
  • Det finnes ikke onde personer, bare onde handlinger.
  • Det er ikke relevant å bruke religion til å forstå terrorhandlingene 22. juli.
Sist oppdatert 22.02.2022
Skrevet av Karl Henrik Aanesen og Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger