Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Det ondes problem

Det ondes problem er et paradoks som har opptatt mange opp gjennom historien. Her diskuteres problemet av en gruppe dramaelever ved Elvebakken videregående skole i Oslo.

Oppgave 1. Hva er ondskap?

Diskuter disse spørsmålene før dere ser filmen:

  1. Hva er ondskap?

  2. Hvorfor gjør noen onde handlinger?

  3. Hvorfor kan ondskap være en utfordring for noen som tror på en allmektig og god Gud?

Oppgave 2. Det ondes problem

Se filmen og diskuter:

  1. Hva er “Det ondes problem”?

  2. Hvordan forholder de ulike personene i filmen seg til "det ondes problem"? Velg minst tre eksempler.

  3. Hvorfor tror dere ondskap er et viktig spørsmål for mange religiøse og ikke-religiøse mennesker?

  4. Tror dere det er mulig å finne et svar på hvorfor ondskap eksisterer?

Oppgave 3. Faktasjekk

Klara påstår at hinduer ikke skal hjelpe fattige eller de som har det vanskelig i livet, fordi det kommer av at de har gjort noe dumt i tidligere liv, og at de derfor fortjener det. Bruk bøker, internett eller andre kilder og gjør en faktasjekk på denne påstanden. Snakk sammen om hva dere fant ut, og hvordan dere gikk fram for å finne ut av det.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 10.02.2022

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter