Hopp til innhold

Oppgave

Filosofiske paradokser

Et paradoks er et utsagn som gir inntrykk av å være selvmotsigende. Paradokser kan kalles for filosofiens byggesteiner. Vi kan bruke dem til å forstå hvordan fornuften vår er bygget opp, og hvor grensene går for våre tenkeevner.

LK20
En person holder en høne i den ene hånden og et egg i den andre. Foto.

Hva kom først: Høna eller egget? Dette er kanskje det mest kjente paradokset. Egget kommer fra en høne, men høner kommer også fra et egg. Er dette et paradoks som er vanskelig å løse?

Filosofi kan forstås som disiplinen som stiller spørsmål ved alt, inkludert det tilsynelatende selvinnlysende. Virkeligheten er ofte svært annerledes enn den fremstår. Dagens forskere, for eksempel fysikere, oppdager dette til stadighet, og filosofer begynte å oppdage dette for over 2500 år siden.

Det virker selvinnlysende at bevegelse er mulig, at stolen du sitter på består av mer materie enn tomrom, eller at løgn og sannhet ikke er det samme. Å betvile alt dette kan virke absurd, ulogisk og paradoksalt. Men ved nærmere undersøkelse viser det seg at disse eksemplene kan betviles med gode argumenter.

Under følger noen eksempler og oppgaver på kjente paradokser fra filosofihistorien. Klarer du å løse disse paradoksene på egenhånd?

Oppgave 1 – Allmektighetsparadokset

Kan Gud være allmektig? Den arabiske filosofen Averroes var opptatt av forholdet mellom religion og fornuft. Han formulerte allmektighetsparadokset.

Hvis Gud er allmektig, kan han lage et fengsel han ikke kan unnslippe, eller en stein som er så tung at han ikke kan løfte den? (Blackburn, s. 259.)

  • Hvordan vil du svare på dette spørsmålet?

Oppgave 2 – Løgnerparadokset

Løgnerparadokset er historiens eldste kjente paradoks, og vi finner det igjen i både islamsk filosofi og Bibelen. Det ble formulert av Epimenides fra Kreta.

Epimenides fra Kreta sa følgende: “Alle fra Kreta er løgnere”. Lyver Epimenides eller forteller han sannheten?

Hvis han snakker sant, så lyver han siden han selv er fra Kreta. Hvis han lyver, snakker han sant fordi han sier at alle fra Kreta er løgnere.

  • Hvordan vil du løse dette paradokset?

Videre utfordring: Zenons bevegelsesparadokser

Liker du paradokser? Da kan du bryne deg på noen litt mer kompliserte paradokser. Denne videoen presenterer Zenons bevegelsesparadokser. Videoen er på engelsk og har engelsk teksting.

Kilder

  • Blackburn, S. (2005) Oxford Dictionary of Philosophy. 2nd edition.
  • Briseid, E.M. (2018). Paradoks - logikk. Store norske leksikon.
  • Kildahl, M. (2014, 25. juli) Gamle paradokser gir ny innsikt . UiO.
  • Sorensen, R. (2003). A Brief History of the Paradox. Philosophy and the Labyrinths of the Mind. Oxford University Press.
Sist oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Knut Dæhli

Læringsressurser

Hva er filosofi?