Hopp til innhold

Oppgave

På oppdagelsesferd i filosofihistorien

Opp gjennom historien har filosofer vært opptatt av mange ulike spørsmål. Selv om det er lenge siden noen av disse filosofene levde, er mange av spørsmålene og svarene deres like aktuelle i dag. De kan ofte gi deg nye og overraskende tanker og få deg til å se litt annerledes på verden.

LK20

Oppgave 1 – Min yndlingsfilosof

Se filmklippet med Melsom og Moen og svar på spørsmålene under.

  1. Hva er det som gjør filosofene Jean Paul Sartre og Jeremy Bentham til Melsom og Moens yndlingsfilosofer?
  2. Hvilke egenskaper tror du en viktig filosof burde ha? Gi noen konkrete eksempler.

Oppgave 2 – På oppdagelsesferd i filosofihistorien

Se filmen om filosofiens historie. Finn deretter en filosof som du er nysgjerrig på og svar på spørsmålene under.

Søk opp informasjon om den filosofen du har valgt.

  1. Gi en kort beskrivelse av ett spørsmål eller tema som denne filosofen var opptatt av.
  2. Hva tenker du selv om denne filosofens synspunkter? Er du enig eller uenig. Begrunn svaret.
  3. Finn til slutt noe denne filosofen har sagt eller ment som du ikke selv har tenkt på før.
Sist oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Hva er filosofi?