Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver – bullshit

McDonald's “Dead dad”-reklame vakte så sterke protester at McDonald's ble nødt til trekke den tilbake. Men er den så spesiell?

Ifølge filosofene Pål Antonsen og Ole Hjortland bruker Mc Donald's bullshit på samme måte som mange andre reklamer. De forsøker å manipulere følelsene våre uten å formidle noen konkret informasjon om produktet de selger (Antonsen & Hjortland, 2018).

Oppgaver

Ifølge Harry G. Frankfurt er en som prater bullshit helt likegyldig til om innholdet er sant eller ikke. Hensikten med bullshit er å skape en ønsket effekt hos de som mottar den.

  1. Finn minst to egne eksempler på bullshit på nettet, for eksempel en reklame eller et utsagn fra en politiker, kjendis eller bedriftsleder.
  2. Hva tror du er de største farene med bullshit? Begrunn svaret.
  3. Ifølge den norske filosofen Lars Fredrik Svendsen er ikke sannhet det viktigste i en del mellommenneskelig kommunikasjon. For eksempel utveksler vi ofte høflighetsfraser der det ikke er forventet at vi skal si sannheten (Svendsen, 2008, s.28). Kan det av og til være greit med bullshit? Gi konkrete eksempler.

Lag bullshit!

Velg ett aktuelt tema, for eksempel klima eller bistand. På

svadagenerator.no

kan du få forslag til andre temaer.

  1. Tenk deg at du er en politiker eller bedriftsleder som skal forsvare partiet ditt eller bedriften din. Forbered to korte innlegg og fremfør det for hverandre eller for klassen:

    1. Det første innlegget skal være bullshit. Her skal du bare gi inntrykk av at du bryr deg om tema og vil gjøre noe med det uten å bry deg om det du sier er sant eller ikke. Bruk svadageneratoren til å formulere innlegget: svadagenerator.no
    2. Det andre innlegget skal være sant. Du skal forsvare standpunktet til bedriften din eller partiet ditt i forhold til tema. Du skal begrunne argumentene dine ved hjelp av relevante opplysninger og fakta, og det skal være en logisk sammenheng mellom argumentene.
  2. Diskuter i grupper eller i klassen: Hvorfor er det viktig at det vi sier er sant, både når vi snakker med de rundt oss og når vi uttaler oss i media?

Litteratur

Antonsen, P & Hjortland, O. (2018, 11 januar). Logikkinnføring #3: Bullshit. Logikksjekk.no. Hentet fra logikksjekk.no

Frankfurt, H. (2008). Om Bullshit. Oslo: Krakiel forlag

Svendsen, L.F.H. (2008). Innledning. I Frankfurt, H. Om Bullshit. Oslo: Krakiel forlag

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Hva er filosofi?