Hopp til innhold

Oppgave

Drøm og virkelighet

Hvordan kan du vite om verden rundt deg er virkelig? I denne oppgaven skal du utforske noen filosofiske spørsmål rundt drøm og virkelighet.

LK20
To menn svever liggende i løse luften. De peker mot hverandre med en pistol. Foto.

Kultfilmen The Matrix fra 1999 bygger på et filosofisk spørsmål: Hvordan kan vi vite at verden rundt oss er virkelig? Neo, spilt av Keanu Reeves, oppdager gradvis at verden rundt ham ikke er ekte, men basert på en dataanimert drøm og illusjon.


Filosofi er basert på fornuft og kritisk tenkning, men hva innebærer det?

For det første betyr det at en setter spørsmålstegn ved mange av de sannhetene vi vanligvis tar for gitt. Det er imidlertid ikke nok å stille kritiske spørsmål.

I filosofien er det også viktig å utforske ulike svar på spørsmålene og reflektere over hva disse svarene innebærer. Ved å drøfte ulike argumenter og begrunnelser opp imot hverandre forsøker filosofene å finne fram til de beste og mest sannsynlige løsningene.

Oppgave 1 – drømmeargumentet

Et viktig spørsmål i filosofien er om vi kan ha sikker kunnskap om verden rundt oss. Den kinesiske filosofien Zhuang Zhou (også kjent som Zhuangzi) var en av de første som tok opp dette spørsmålet ved hjelp av det såkalte drømmeargumentet.

Ifølge drømmeargumentet er vi vanligvis ikke klar over at vi drømmer når vi befinner oss i en drøm. Siden opplevelsen av virkeligheten når vi er våkne og når vi drømmer ligner hverandre, er det ikke mulig å avgjøre om det vi opplever her og nå er drøm eller virkelighet.

  1. Kan vi vite 100 % sikkert at det vi opplever nå ikke er en drøm? Begrunn svaret.
  2. Hvis det er slik at vi ikke kan være helt sikre på om vi drømmer, hvilken betydning har det?

Oppgave 2 – ulike løsninger

To tusen år senere diskuterte filosofene Rene Descartes og John Locke liknende problemstillinger. Utforsk Zhuangzi, Rene Descarte og John Lockes ulike svar på disse spørsmålene i presentasjonen under.

  • Hvilken av de tre løsningene er du mest enig i? Begrunn svaret.

Oppgave 3 – refleksjon

  1. Hvorfor er det viktig å bruke fornuften til å undersøke våre forestillinger om verden. Begrunn svaret.
  2. Finnes det noen grenser for hva vi kan undersøke ved hjelp av fornuften? Gi konkrete eksempler.

Litteratur

  • Descartes, R. (1980). Meditasjoner over filosofiens grunnlag og andre tekster. Oslo: Aschehoug
  • Springer, B. (2019). Philosophy of Dreaming . Internet Encyclopedia of philosophy.
  • Zhou, Z. (2001). Zhuangzi. I R. Svarverud & N.R. Thelle (Red), Tao Te Ching (91-231) Oslo; De norske bokklubbene.
Sist oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Karl Henrik Aanesen og Knut Dæhli

Læringsressurser

Hva er filosofi?