Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er filosofi?

Filosofi handler om de grunnleggende spørsmålene i livet, men hva er forskjellen mellom filosofi, religion og vitenskap – og hvorfor er filosofi viktig for deg?

LK20
Bilde av en pipe med teksten "Ceci n'est pas une pipe" under. Maleri.

Er dette en pipe? I teksten under bildet har kunstneren René Magritte skrevet "Dette er ikke en pipe". Det kan virke selvmotsigende, men Magritte sa at hvis dette var en pipe, kunne man jo bare forsøke å stappe den full med tobakk. Hva tenker du? Er det en pipe?

René Magritte, La Trahison des images / Bildenes bedrag, 1929, © René Magritte / BONO

Hva er filosofi?

Har du noen gang stoppet opp og stilt deg selv et av de store spørsmålene i livet? Hva gjør vi mennesker her på jorden? Hva vil det si å være et menneske? Hva er sannhet? Hva er lykke? Hva er forskjellen på godt og ondt?

Dette er filosofiske spørsmål. Filosofi handler om de grunnleggende spørsmålene i livet, spørsmål det ofte ikke finnes noen faste eller endelige svar på.

Fra vi blir født er vi mennesker opptatt av å utforske oss selv og verden rundt oss. Vi stiller spørsmål, vi undersøker, vi forsøker å forstå, vi er nysgjerrige. Filosofien starter med denne undringen. Ordet filosofi betyr kjærlighet til visdom. Det er satt sammen av de to greske ordene filos (kjærlighet) og sophia (visdom).

Se filosofene Kaja Melsom og Ole Martin Moen forklare hvordan man tenker filosofisk og hva en filosof gjør:

Filosofi og religion

Filosofien i vesten oppstod i det gamle Hellas. De greske filosofene stilte nye spørsmål og forsøkte å løse dem ved hjelp av fornuften. De aksepterte ikke lenger religiøse og tradisjonelle svar på grunnleggende spørsmål om hvordan verden var skapt og hvordan vi burde leve våre liv.

Moses mottar steintavlen med de ti bud fra Gud. Gud kommer ut av en sky og er omgitt av engler som spiller på basuner. Fargelagt trykk.

Mens filosofi baserer seg på menneskelig fornuft, er religion gjerne basert på åpenbaringer fra en høyere makt (Moses mottar lovtavlene, Julius Schnorr von Carolsfeld, 1860).

Det som skiller filosofi fra religion er tilnærmingen til kunnskap. Religion er basert på religiøse åpenbaringer, tradisjoner og hellige tekster. Filosofi er derimot basert på argumenter og rasjonelle begrunnelser.

De greske filosofene diskuterte med hverandre og med sine elever. De utviklet er læringsfellesskap der det var lov å kritisere hverandre og fremføre nye ideer. På denne måten la de grunnlaget for en voldsom vekst i vår kunnskap om verden.

Filosofi og vitenskap

Mellom 1500- og 1800-tallet vokste den moderne vitenskapen ut fra filosofien. Både filosofi og vitenskap søker sannhet ved hjelp av fornuften, men vitenskapen er først og fremst opptatt av spørsmål som kan avgjøres ved hjelp av eksperimenter og observasjon. Filosofien er opptatt av spørsmål som ikke kan avgjøres på samme måte, og som ofte ikke har et endelig svar.

Byste av mann med bart, fippskjegg, halvlangt hår og pipekrage. Foto.

Francis Bacon (1561–1626) regnes gjerne som den empiriske vitenskapens far. Han utviklet undersøkende metoder som bidro til å skape et klarere skille mellom filosofi og empiriske vitenskaper.

Selv om vi i dag skiller mellom filosofi og vitenskap og religion, er filosofien fremdeles en del av vitenskapen. Hvis du for eksempel spør en naturvitenskapsmann hva han driver med, og hvorfor det er viktig, vil du kunne få følgende svar:

Jeg prøver å finne ut sannheten om verden. Jo mer vi vet om verden rundt oss, jo større frihet vil vi ha til å skape et godt samfunn.

Du kan akseptere dette svaret, eller du kan stille noen flere spørsmål for å finne ut hva vitenskapsmannen virkelig mener. Du kan undersøke hvilke forutsetninger svaret hviler på og stille spørsmål som:

  • Ja, men hva er egentlig sannhet?
  • Hva er verden?
  • Hva mener du med frihet?
  • Hva tenker du på når du sier et godt samfunn?

Dette er typisk filosofiske spørsmål. På denne måten kan filosofien bidra til å undersøke grunnlaget for vitenskapelig aktivitet.

Filosofi og deg

I dag finnes det filosofer som arbeider på universiteter med filosofiske spørsmål. De kalles fagfilosofer og skriver artikler om filosofiske emner og tidligere tiders filosofer. Det finnes også filosofer utenfor universitet som arbeider med filosofiske spørsmål i andre sammenhenger.

Portrett av mann i dress med briller. Foto.

Filosof Henrik Syse ble på begynnelsen av 2000-tallet hyret inn som konsulent i etiske spørsmål rundt oljefondets investeringer.

Filosofer har ikke nødvendigvis noe bedre svar på hva som kjennetegner sannhet, lykke, moral eller meningen med livet enn andre. De har imidlertid trening i å tenke kritisk rundt disse spørsmålene. De har også kunnskap om hvordan man har forsøkt å svare på disse spørsmålene opp gjennom historien.

De filosofiske spørsmålene vil alltid være med på å forme våre liv. Vi har alle en idé om hva som er godt og ondt, sant og usant, riktig eller feil. Disse ideene er med på å bestemme hvordan vi velger å leve våre liv. Derfor er det viktig at vi av og til stopper opp og tenker kritisk gjennom ideene våre og stiller oss selv filosofiske spørsmål. Ofte er det ingen andre som kan svare på disse spørsmålene for deg. Du må svare på dem selv.

Filosofi? Vitenskap? Religion?

Hvilke av disse spørsmålene er typiske filosofiske, religiøse eller vitenskapelige spørsmål?

Sist oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Hva er filosofi?