Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Filosofi

Ordet «filosofi» betyr kjærlighet til visdom. Filosofien stiller spørsmål om grunnleggende trekk ved livet og verden. Hva er frihet? Hvordan kan vi vite at noe er virkelig? Hva er et godt liv?

Hva er filosofi?

Filosofi handler om de grunnleggende spørsmålene i livet, spørsmål det ofte ikke finnes noen faste eller endelige svar på. I dette emnet vil du bli kjent med grunnleggende filosofiske begreper og tankemåter.

Læringsressurser

Hva er filosofi?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter