Hopp til innhold

Religion og etikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Livssynsmangfold

Norge er et pluralistisk samfunn der mennesker med ulike livssyn lever side om side. For å forstå hverandre trenger vi kunnskap om hva de andre tror og tenker. Gjennom dialog med andre får du også større bevissthet om det som betyr noe for deg.

Læringsressurser

Livssynsmangfold