Hopp til innhold

Religion og etikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Nyreligiøsitet

Nyreligiøsitet er religiøse bevegelser som har oppstått i moderne tid, det vil si fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Bevegelsene legger gjerne vekt på åndelighet og mystikk, og har ofte oppstått i møte mellom østlig og vestlig religion og filosofi.

Læringsressurser

Nyreligiøsitet