Hopp til innhold

Religion og etikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Samisk religion

Begrepet samisk religion brukes ofte om før-kristen religion blant samer. Vi finner fremdeles spor av den samiske naturreligionen i dagens samiske kultur. Men majoriteten av den samiske befolkingen tilhører i dag kristendommen.

Læringsressurser

Samisk religion