Hopp til innhold

Oppgave

Dialog om kjønn og religion

Hva skjer nå to kristne, to muslimer og to buddhister setter seg sammen for å snakke om religion og kjønn?

Før du ser videoen

Hva vet du fra før om synet på kjønn i kristendommen, islam og buddhismen?

Etter at du har sett videoen

  1. Var det noe som overrasket deg, provoserte deg eller som du syntes var spesielt interessant?
  2. Kristne er uenige om kvinner kan bli prester. Hvilke argumenter for og mot kvinnelige prester kommer fram i videoen? Kjenner du til flere argumenter?
  3. Enkelte buddhister mener kvinner ikke kan oppnå nirvana. Hvordan kan et slikt syn ha utviklet seg? Hvorfor tror du mange norske buddhister er uenige i dette synet?
  4. I islam er det vanlig at kvinner dekker seg til med ulike hodeplagg som hijab og nikab. Hvorfor tror du det er viktig for noen muslimske kvinner å bruke slike hodeplagg? Hvorfor tror du dette spørsmålet har fått så mye oppmerksomhet i media?
Sist faglig oppdatert 19.12.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Religionskunnskap

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter