Hopp til innhold

Oppgave

Religion i Grunnloven

Paragraf 2 i den norske grunnloven fra 1814 blir gjerne kalt "Jødeparagrafen", siden den ekskluderte blant andre jøder fra å kunne bosette seg i landet. Siden 1814 har paragrafen vært gjennom mange endringer.

LK20
Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814.En gruppe menn sitter langs veggen og hører på en som taler. Maleri.

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814

Undersøk endringene i Grunnlovens paragraf 2, og svar på spørsmålene under.

  1. Hva slags endringer skjer først?
  2. Hva betyr den siste endringen?
  3. Hvordan ville folk i 1814 sett på nordmenns forhold til religion i dag?
  4. Hva tenker du om nordmenns forhold til religion i 1814?
  5. Tror du religion vil forsvinne? Hvorfor/hvorfor ikke?
Sist oppdatert 05.05.2022
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Religionskunnskap