Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva sekularisering er
  • kjenne til teorier om årsaker til og konsekvenser av sekularisering
  • kunne gjøre rede for eksempler på sekularisering
  • forstå hvilken rolle sekulariseringen spiller i dagens religiøse landskap