Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Oppgave

Religionens historie

Hvor kommer religion fra? Hvordan endte vi opp med de religionene vi har i dag?

LK20

Før du ser filmen

  1. Hvilke religioner kjenner du til?

  2. Hva er de største religionene i verden i dag?

  3. Hvor kommer disse religionene fra?

  4. Hvordan og hvorfor oppstod de første religionene, tror du?

  5. Hva tror du vil skje med religionene i fremtiden?

Oppsummer gjerne i plenum.

Sist oppdatert 17.02.2022
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen
Rettighetshaver: Arkikon