Hopp til innhold

Oppgave

Vurder definisjoner av religion

Dere har nå lært om ulike religionsdefinisjoner og hvilke krav som stilles for at en definisjon skal være god. Nå er det på tide å oppsummere det dere har lært.

Monster som består av spagetti med kjøttboller som to store øyne. Foto.

Det flygende spaghettimonsteret er guddommen i den amerikanske religionen The Church of the Flying Spaghetti Monster, også kalt «pastafarianismen».

Diskuter følgende i klassen:

 1. Hent fram de definisjonene dere lagde i første trinn i denne læringsstien. Er definisjonene funksjonalistiske eller substansielle?
 2. Velg en definisjon. Diskuter om denne definisjonen passer på følgende fenomener:
  • buddhisme
  • astrologi
  • human-etikk
  • nazisme
  • beliebers
 3. Hvilke av disse fem fenomenene mener dere bør kunne kalles religion?
 4. Søk etter informasjon om hva pastafarianisme er. Diskuter om pastafarianisme kan kalles en religion.
Sist faglig oppdatert 28.01.2022
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Religionskunnskap

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter