Hopp til innhold

Oppgave

Religionskartet

LK20

Sett dere sammen to og to eller i små grupper. Studer kartet.

Hva forteller dette kartet om religion og livssyn i verden i dag? Legg spesielt merke til områder med striper og grensesoner mellom store verdensreligioner.

Oppsummer i plenum.

Sist oppdatert 28.01.2022
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Religionskunnskap