Hopp til innhold

Religion og etikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Buddhismen

Buddhismen er den fjerde største religionen i verden og er mest utbredt i Asia. Buddhister forstår tilværelsen som et evigvarende kretsløp av gjenfødelser i ulike former. Buddhas lære viser en vei ut av dette kretsløpet.

Læringsressurser

Buddhismen