Hopp til innhold

Religion og etikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Kristendommen

Kristendommen er en monoteistisk religion, men skiller seg fra andre monoteistiske religioner ved troen på Jesus som Guds sønn og verdens frelser. Kristne finnes på alle kontinenter, men har tradisjonelt vært den dominerende religionen i Europa og Amerika.

Læringsressurser

Kristendommen