Hopp til innhold

Fagartikkel

Digital dømmekraft

Bruk av sosiale medier har eksplodert blant barn og unge. Disse mediene kan gi oss et rikere sosialt liv, men har også sine skyggesider. Digital dømmekraft handler om å bruke "hue", også når du opptrer i sosiale medier.

LK20LK06

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft handler om

  • å behandle andre med like stor respekt online som offline
  • å kunne skille sannhet fra løgn på nett
  • å kunne ivareta personvernet

Nylig kunne vi lese om en ungdom som fikk meldingen: "Alle guttene i klassen synes du er feit og jævlig. Ingen som liker deg" på mobiltelefonen. Ei jente sendte et nakenbilde til kjæresten. Kjæresten spredde det videre til sine kamerater, som igjen sendte bildet videre.

Ny teknologi gjør mobbing lett som et klikk. Mediene rapporterer daglig om hvor alvorlige følgene kan bli når den digitale dømmekraften svikter.

Slik var situasjonen i 2015

15 % av norske 9–6-åringer oppgir i 2015 å ha blitt mobbet på nett.

7 % har opplevd digital mobbing ukentlig eller månedlig.

Diskuter med en medelev

  • Tror du disse tallene gjenspeiler hvordan det er i dag?
  • Er det flere eller færre som blir mobbet digitalt?

Hvor blir det vi deler av?

Har du tenkt over hvor det blir av de store mengdene med informasjon som vi gir fra oss hver dag, og hvem som har tilgang til denne informasjonen?

Facebooks søketjeneste sporer alt du har ”likt” eller alle de kommentarene du har skrevet flere år tilbake i tid. Kanskje kan det være lurt å gå gjennom personverninnstillingene på Facebook på nytt?

Hva vet andre om deg?

  • Lag en liste over hvilken type informasjonen du over tid har delt med andre i sosiale medier.
  • Bytt liste med en medelev. Fortell hverandre hva dere vet om den andre ut fra det dere har fanget opp i sosiale medier.
  • Diskuter: Er det noe av denne informasjonen dere ikke ønsker en framtidig arbeidsgiver skal ha tilgang til?
Sist oppdatert 02.07.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Helseinformasjon fra ulike kilder