Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva vil det si å være norsk?

Å avgjøre om en person er norsk statsborger, er forholdsvis lett. Det har vi et regelverk som styrer. Når vi skal avgjøre hvem vi omtaler som nordmenn, styres vi i stor grad av egne holdninger, meninger og kanskje også fordommer.

Ringeklokker med navneskilt. Foto.

De juridiske sidene ved statsborgerskap er viktig for den enkelte, men for mange vil holdninger i samfunnet være like viktig.

Norskfødt med innvandrerforeldre

I en del sammenhenger kan du komme over begrepet andregenerasjonsinnvandrer. Dette er et begrep som er på vei ut, og vi bruker derfor begrepet norskfødt med innvandrerforeldre i teksten her.

Det å ha foreldre som er født i et annet land, kan bety at man har kulturtilhørighet i to ulike kulturer. En pakistaner med foreldre fra Pakistan kan da omtale seg selv som norsk, pakistansk eller norsk-pakistansk. En og samme person kan kanskje bruke alle disse beskrivelsene om seg selv, alt etter hvem han eller hun prater med.

Yrkesutøvelse

Når du jobber i yrker innenfor helse- og oppvekstsektoren, bør du være klar over dine egne holdninger til mennesker, slik at du kan møte hver enkelt på en profesjonell måte.

Det kan være lett å komme med uttalelser som kan virke ekskluderende fra fellesskapet, men som profesjonell yrkesutøver må du kommunisere på en måte som inkluderer.

Lærer og elever i klasserom. Foto.

Eksempel
I 6. klasse på skolen der du jobber som barne- og ungdomsarbeider, går Mohamed, som har foreldre fra Iran. Mohamed er født og oppvokst i Norge. I en av timene sier en av lærerne: «Kan ikke du Mohamed fortelle fra ditt hjemland». Læreren ønsker å høre noe om Iran, men måten hun sier det på, gjør at Mohamed ikke oppleves som norsk.

Utfordringer til deg

  1. Hva legger du i begrepet "typisk norsk"?
  2. Hvordan kan du som fagarbeider kommunisere på en måte som inkluderer alle?
Sist oppdatert 19.05.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?