Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HSF vg1)

Kommunikasjon og relasjon

Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov. Det kan foregå verbalt (språklig) og ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lyder, peking eller øyekontakt.

Sosial og kulturell kompetanse

Fagarbeidere innen helse- og oppveksttjenestene møter mennesker fra mange ulike kulturer, i ulike aldre og livssituasjoner både som tjenestemottakere, pårørende og kollegaer. Når du skal samarbeide med ulike mennesker, er det viktig å reflektere over hvordan din væremåte oppleves av andre.

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse