Hopp til innhold

Prosedyrer og praksis (TP-BRT vg2) - BETA

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Planlegging, dokumentasjon og erfaringsoverføring

I dette emnet blir du kjent med prosedyrer for arbeidstillatelse, sikker jobb-analyse og rapportering av uønsket hendelse. Her får du også innsikt i hvordan vi kommuniserer i forbindelse med skiftbytte for å hindre misforståelser og farlige situasjoner.

Planlegg arbeidet

Prosedyrer for planlegging og arbeidsutførelse er veldig viktige sikkerhetstiltak i jobben offshore. Her skal vi se nærmere på hvordan arbeidet er inndelt i risikofylte og ikke-risikofylte aktiviteter, og hvordan du skal bruke arbeidstillatelse og sikker jobb-analyse.

Læringsressurser

Planlegg arbeidet