Hopp til innhold

Prosedyrer og praksis (TP-BRT vg2) - BETA

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Praktiske arbeidsoppdrag i brønnteknikk

I brønnteknikk får du muligheten til å øve på ulike arbeidsoppgaver som er vanlige i yrkesutøvelsen. Disse oppdragene henger godt sammen med teorien i utdanningen.

Boresimulatoren

I boresimulatoren får du trene på å sirkulere væske i brønnen, heve og senke borestrengen og å bore litt. Boresimulatoren er en ressurs til støtte for teori om boring og brønnkontroll.

Læringsressurser

Boresimulatoren